Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Změna Hesla ČVUT

 1. Otevřete si stránku usermap.cvut.cz
 2. Klikněte na odkaz "Přihlásit se" vpravo nahoře. Pro přihlášení použijte své uživatelské jméno a Heslo ČVUT, které používáte pro KOS, FIS, UDB, FELid atd.
 3. Vpravo nahoře se objeví Vaše jméno, na které klikněte. Na další stránce se objeví Vaše osobní údaje.
 4. Klikněte na záložku "Nastavení" a v odstavci "Přístupová práva" na odkaz "Nastavení Hesla ČVUT".
 5. Zde zadejte 2x nové Heslo ČVUT a nakonec potvrďte tlačítkem "Uložit".

Kvalita hesla

Heslo ČVUT má tyto požadavky na kvalitu:

 • musí být 9-30 znaků dlouhé
 • musí obsahovat znaky minimálně ze tří sad znaků
 • sady znaků jsou: [a-z], [A-Z], [0-9], [\]\[!#%&()*+,./:;<=>?@^_`{|}~-]
  (písmena nesmí obsahovat diakritiku, mezera je povolená)
 • nesmí obsahovat uživatelovo jméno, příjmení, osobní číslo nebo uživ. jméno

Platnost hesla

 • heslo je platné 365 dní od posledního nastavení
 • do té doby si musí uživatel heslo změnit
 • uživateli, který si nenastaví v uvedené době nové heslo, bude zablokována autentizace
 • uživatel si může po dobu 135 dnů od blokace hesla nastavit nové heslo pomocí webového formuláře
 • jako nové heslo se nesmí použít dvě poslední použitá hesla
 • konec platnosti svého hesla si může uživatel ověřit po přihlášení v aplikaci usermap.cvut.cz nebo udb.fel.cvut.cz
 • uživatel bude upozorněn na blížící se konec platnosti hesla

V případě problémů s přihlášením se obracejte na svého katederního správce (zaměstnanci) nebo pište na adresu heslo-cvut@fel.cvut.cz.

Další informace najdete na stránkách ČVUT.

Zapomenuté heslo

Pokud jste student, obraťte se na Vydavatelství průkazů. Zaměstnanci musí kontaktovat svého katederního správce sítě. Žádná hesla zásadně nesdělujeme po telefonu, ani e-mailem.

Expirované heslo

Uživatel si může po dobu 135 dnů od blokace hesla nastavit nové heslo pomocí webového formuláře.

Za obsah odpovídá: Ing. Michal Dočkal