Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Fakultní e-mail

Služba je určena pro zaměstnance a studenty fakulty, získate e-mailovou adresu ve tvaru uživatelskéjméno@fel.cvut.cz.

Pokud chcete začít používat fakultní e-mailovou adresu, je potřeba si nastavit Heslo FEL.

Nastavit Heslo FEL

 

Při přihlašování použijte uživatelské jméno (např. NOVAKJ01) a Heslo FEL.

Přihlásit se

 

! Všechny e-maily, které po Vás požadují uživatelské jméno, heslo, e-mailovou adresu, pin ke kartě, velikost ponožek apod. jsou podvodné e-maily. Jediná správná reakce je přesměrovat (NE!! přeposlat) dotyčný e-mail na phishing@fel.cvut.cz, smazat a nevěnovat jim pozornost. !

Pošta, která byla nesprávně označena jako spam, zašlete na adresu ham@fel.cvut.cz. Naopak pošta, která by měla být označena jako spam na adresu spam@fel.cvut.cz.

Mazání poštovního účtu

Poštovní účet je automaticky mazán po 240 dnech po skončení právního vztahu k fakultě (student, zaměstnanec).


V případě technických problémů se obracejte na adresu imap@fel.cvut.cz.


Více informací

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek