Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Nastavení poštovního klienta

Technické parametry pro připojení k poštovnímu serveru IMAP

Příchozí pošta

  • Typ IMAP
  • Název serveru: imap.feld.cvut.cz
  • SSL zabezpečení, port 993

Odchozí pošta

  • Typ SMTP
  • Název serveru: smtpx.feld.cvut.cz

Z důvodu možného blokování portu poskytovatelem internetu zvolte jednu z možností:

  • TLS zabezpečení, port 25
  • SSL zabezpečení, port 465
  • SSL zabezpečení, port 587

Autorizace - uživatelské jméno a Heslo FEL použijte u příchozí i odchozí pošty

Nastavení poštovního klienta

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek