Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Nastavení terminálů pro KOS


Semtel

http://www.tomasek.cz/stary_soft/semtel/index.html

Tento dokument popisuje krok za krokem nastavení SemTelu pro práci s Komponentou Studium informačního systému FEL-ČVUT.

Popisované nastavení představuje nejjednoduší konfiguraci, která by měla být funkční na všech verzích MS-Windows 9x/NT/2000 s korektně nainstalovanou podporou češtiny.

Předpokladem je SemTel stažený a rozbalený někde na disku. Jestliže nemáte stažené SSL knihovny, tak si je stáhněte a rozbalte do adresáře, kde je soubor SemTel32.exe.

Archiv SemTelu je třeba rozbalovat včetně podadresářů! Archiv .zip rozbalíte např. programem WinZIP. V adresáři, kde je SemTel32.exe, musí být podadresář trm, který obsahuje definice terminálů, jinak nebude SemTel správně pracovat.

Pokud si chcete zjednodušit nastavování, tak si stáhněte SemTel.ini a nakopírujte ho do složky, kde jsou nainstalované Windows (obvykle c:\windows).

Po spuštění SemTelu zvolte položku menu Spojení/Vyber ...

V okně Výber spojení zvolte tlačítko Nové.

Zadejte adresu kos.cvut.cz, port 2223 (studenti) nebo 2023 (zaměstnanci) a zaškrtněte SSLProvést spojení, jen když je možno použít SSL.

V případě, že váš systém podporuje češtinu, nemusíte znakovou konverzi nastavovat, přednastavené hodnoty zajistí správné zobrazení čestiny. V případě, že nemáte k dispozici žádné české fonty zvolte v položce lokální systém znakovou sadu ASCII.

Předvolený font Courier New není třeba měnit.

Rozměry okna ...

... barvy je vhodné nastavit takto.

Případné experimentování s ostatními parametry nemůže ovlivit zobrazení ani připojování ke KOSu.

Linux/UNIX

Nastavení terminálu

Xterm

KOS podporuje xterm s původní definicí kláves podle X-Open Consortium. Většina současných implementací má však jinak definované funkční klávesy F1-F4 a editační klávesy Insert, Delete, Home, End. Bez editačních kláves se dá přežít, ale bez funkčních nelze aplikaci ovládat! Klasický xterm (ne gnome-terminal či kterm) umožňuje předefinovat klávesy editací souboru /etc/X11/app-defaults/XTerm nebo /usr/X11/app-defaults/XTerm, případně $HOME/.Xresources.

XTerm*VT100.Translations:       #override \
    <Key>F1:          string(0x1b) string("[11~") \n\
    <Key>F2:          string(0x1b) string("[12~") \n\
    <Key>F3:          string(0x1b) string("[13~") \n\
    <Key>F4:          string(0x1b) string("[14~") \n\
    <Key>Home:         string(0x1b) string("[8~") \n\
    <Key>End:         string(0x1b) string("[7~") \n\
    <Key>Insert:        string(0x1b) string("[1~") \n\
    <Key>Delete:        string(0x1b) string("[3~")
Uvedené nastavení je pro $HOME/.Xresources. Pokud ho použijete v souboru */X11/app-defaults/XTerm, vynechte "XTerm*". Dále doporučuji pro větší přehlednost nahradit podtržené písmo odlišnou barvou např.:
! Uncomment this use color for underline attribute
XTerm*VT100*colorULMode: on
XTerm*VT100*underLine: off
XTerm*VT100*colorUL: blue4

Zkontrolujte, zda je nastavena systémová proměnná TERM=xterm

Linux konzole

V závislosti na distribuci nastavte českou klávesnici a font iso-8859-2 s podporou rámečků. V Debianu funguje např. toto:

loadkeys /usr/share/keymaps/i386/qwertz/cz-us-qwertz.kmap.gz consolechars -f iso02g

Zkontrolujte, zda je nastavena systémová proměnná TERM=linux

Telnet

Pro spojení s hostitelský počítačem potřebujete telnet s podporou SSL. Ten je standardně zahrnut například v Debianu. Pokud používáte distribuci, která ssl-telnet neobsahuje (typickým příkladem je RedHat), máte několik možností.

Základním předpokladem je openssl, obsažené dnes snad už ve všech distribucích. Pokud ho vaše distribuce neobsahuje, zkuste ho stáhnout a nainstalovat z http://www.openssl.org

 1. Vyzkoušet binár z Debianu. To je možné realizovat např. stažením příslušného balíčku z ftp://ftp.cvut.cz/debian/pool/main/n/netkit-telnet-ssl/ a případnou konverzí do .rpm programem alien. Jestliže bude rpm při instalaci tvrdit, že nemáte nainstalováno openssl přestože ho máte (důvodem jsou zřejmě různá jména balíčku v Debianu a RedHatu), použijte
  rpm -ih --nodeps jméno_balíčku
 2. Přeložit ssl-telnet z Debianu (ftp://ftp.cvut.cz/debian/pool/main/n/netkit-telnet-ssl/).
 3. Najít a přeložit jiný ssl-telnet. Na webu se jich několik vyskytuje. To se týká především uživatelů "nelinuxových" UNIXů.

Pro připojení použijte příkaz:

telnet -l username -8 kos.cvut.cz 2223 - studenti
telnet -l username -8 kos.cvut.cz 2023 - zaměstnanci

Program se může jmenovat ssltelnet, telnet-ssl apod. Přepínač "-8" je nutný kvůli vkládání osmibitových znaků. Pokud server odpovídá "[SSL required - connection rejected]", zkuste použít přepínač "-z secure".

Vaše připomínky a zkušenosti zde rád zapracuji.

Jiří Cejp

Za obsah odpovídá: Ing. Michal Dočkal