Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Campus licence Microsoft

V roce 2014 byla opakovaně uzavřena s firmou Microsoft kromě přetrvávajících smluv SELECT také smlouva kampusové licence na dodávku kancelářského programového vybavení. Smlouva se vztahuje na všechny počítače používané na škole. Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci mají možnost využít práva domácího užívání a provozovat pro činnost související s výukou jednu kopii softwaru na svém domácím počítači.

V rámci kampusové licence se předplácejí tyto produkty:

  • jakýkoliv upgrade operačního systému Windows mimo serverových instalací,
  • kancelářský software Office Standard a Office Professional (tj. MS Word, MS Excel, Powerpoint, a Acceess),
  • Core CAL (obsahuje Windows Server CAL, Exchange Server CAL, System Management Server CAL, SharePoint Portal Server CAL)

Více informací je uvedeno na stránkách ČVUT i s návodem ke stažení softwaru.

Upozornění

Smlouva neobsahuje plné verze OS. Jako podkladovou licenci pro upgrade doporučujeme použít WIN 10 Home ve verzi OEM nebo krabicovou verzi. Krabicová verze není vázána ke konkrétnímu počítači a lze použít i po výměněně počítače za nový.

SELECT pro školství

Stejně jako v  minulých letech i v letošním je naše se naše fakulta účastní programu SELECT pro školství, který umožňuje nákup licencí k software Microsoftu. Ceny produktů, resp. ceníky, budou předány vyžádání. Firma Microsoft si nepřeje volné zpřístupnění ceníků na internetu. Ceny berte pouze jako orientační. Aktuálním kurzem jsou přepočítány v den fakturace. K cenám uvedeným v ceníku je třeba připočíst DPH.

Nákup licencí probíhá v těchto krocích:

  1. Ohlásíte svůj požadavek svému správci SELECTu (Ing. Viktor Veselý, tel 3929 nebo e-mail viki@fel.cvut.cz).
  2. Správce Vám zajistí instalační media buď zpřístupněním na síti nebo zapůjčením CDROM.
  3. Nahlásíte počet instalovaných licencí.
  4. Při příštím vyúčtování programu SELECT za fakultu Vám bude ze strany SVTI vnitřně přefakturována příslušná částka za licence.

Odpovědi na nejčastější dotazy si můžete přečíst zde.


Za obsah odpovídá: Ing. Michal Dočkal