Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Matlab - fakultní licence

Fakultní licence matlabu je určena pouze a jen pro výuku a vše, co s ni souvisí. Tedy cvičeni, semestrální práce, domácí úkoly, příprava na přednášku či cvičení apod. Není určena pro vědu. Naopak, celostátní licence dostupná na download.cvut.cz je určená pouze pro vědu a ne výuku. Její nesprávné použití pro výuku vede k její časté nedostupnosti.

Instalační soubory jsou dostupné na serveru https://central.fel.cvut.cz/, záložka Download.

FIK (sériové číslo) je uvedeno v licenčním souboru.

Fakultní licence obsahuje:

 • Aerospace_Blockset
 • Aerospace_Toolbox
 • Communications Blockset
 • Communications System Toolbox
 • Control System Toolbox
 • Curve Fitting Toolbox
 • DSP System Toolbox
 • Image Processing Toolbox
 • Neural Network Toolbox
 • Robust Control Toolbox
 • Signal Processing Toolbox
 • SimElectronics
 • SimPowerSystems
 • Simscape
 • Simulink
 • Statistics Toolbox
 • Symbolic Math Toolbox
 • System Identification Toolbox
 • Wavelet Toolbox

Žádost o přístup k instalaci přes internet je třeba zaslat na matlab@fel.cvut.cz (pouze pro zaměstnance).

Kontakt na správce: matlab@fel.cvut.cz

 

 

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek