Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Počítačové studovny

Dejvice

Pro studenty je v současné době k dispozici studovna 404. V ní je cca 70 bezdiskových počítačů umožňujících samostatnou práci studentů a přístup k elektronické poště. Pro přihlášení do operačního systému použijte Heslo ČVUT. Studovna je v provozu v pracovních dnech od 9:00 do 20:30 hod.

Karlovo náměstí

Počítačové učebny a laboratoře v budově E na Karlově náměstí jsou ve správě jednotlivých kateder. V případě problému s vybavením v některé z těchto laboratoří kontaktujte příslušného místního správce:

 • katedra kybernetiky provozuje učebny KN:E-132, KN:E-220 a KN:E-230.
  Správci Aleš Kapica a Ing. Daniel Večerka.
 • katedra počítačů provozuje učebny KN:E-307, KN:E-310, KN:E-311, KN:E-328 a KN:E-331.
  Správce Ing. Petr Benda.
 • katedra počítačové grafiky a interakce provozuje učebnu KN:E-327.
  Správci Ing. Martin Vaňko a Ing. Martin Vrátil.
 • katedra řídicí techniky provozuje učebny KN:E-2, KN:E-23, KN:E-26 a KN:E-s109 (Strojovna).
  Správci Aleš Kapica a Ing. Martin Samek.

Pro přihlášení ke stanicím a službám slouží Uživatelské jméno a Heslo ČVUT, pokud není uvedeno jinak.

Podrobnější informace o učebnách a specifikách na Karlově náměstí najdete na http://www.felk.cvut.cz.


Více informací

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek