Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Výměna kořenového certifikátu služby WiFi eduroam

Vážení uživatelé sítě eduroam,
 
v pondělí 24.1.2022 ve večerních hodinách dojde k výměně kořenového certifikátu služby WiFi eduroam. V případě, že máte na svém zařízení nastaveno připojení k eduroamu bezpečným způsobem, služba vám po tomto datu přestane fungovat. Bude zapotřebí, abyste si znovu nastavili profil sítě eduroam, nejlépe nástrojem CAT, případně geteduroam. Uživatelská identita a uživatelské heslo se nemění. Před změnou nastavení si ověřte, že znáte vaše heslo pro eduroam.
 
Tato změna se dotýká pouze identity username@fel.cvut.cz, nikoliv username@cvut.cz nebo jiných.
 
V případě, že vám po tomto datu bude připojení k eduroam nadále fungovat a nenastavovali jste si je níže popsaným způsobem po 1. květnu 2021, nemáte připojení zabezpečeno  - nedochází k ověření identity (certifikátu) autentizačního serveru. V tom případě není vaše zařízení chráněno proti podvrženým Wi-Fi sítím a zcizení přihlašovacích údajů. Pro zvýšení bezpečnosti proto doporučujeme provést novou konfiguraci i v tomto případě.
 
Více informací naleznete na webu SVTI. V případě dotazů neváhejte kontaktovat správce IT na vašem pracovišti, nebo SVTI prostřednictvím HelpDesku ČVUT.
 
Postup konfigurace:
 
Android >= 4.3 (CAT)
  - z obchodu GooglePlay si stáhněte aplikaci  “eduroamCAT”
  - v aplikaci vyberte instituci “ČVUT, FEL”. Pozor, nevybírejte ČVUT samotné
  - klikněte na tlačítko “Android” pod jménem instituce
  - zadejte přihlašovací údaje a potvrďte vytvoření profilu
  - s rekonfigurací počkejte až do uvedeného data, jinak vám služba přestane fungovat předčasně
 
Android >= 8.0 (geteduroam)
  - z obchodu GooglePlay si stáhněte aplikaci  “geteduroam”
  - v aplikaci vyberte instituci “CTU FEE” , profil “ Android”
  - zadejte přihlašovací údaje a potvrďte vytvoření profilu
  - toto nastavení můžete provést hned
 
iOS, MacOS (CAT)
  - stáhněte si a nainstalujte příslušný profil
  - toto nastavení můžete provést hned
 
Windows, Linux (CAT)
  - stáhněte si a spusťte konfigurační nástroj
  - zadejte přihlašovací údaje a potvrďte vytvoření profilu
  - toto nastavení můžete provést hned
 

Jiří Cejp, SVTI

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek