Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Nepřehlédněte

Příkaz rektora 7/2021 upravuje pravidla e-mailových služeb ČVUT. Zkontrolujte si, že využíváte e-mail v souladu s novými pravidly.

Fakultní e-mail

Služba je určena pro zaměstnance a studenty fakulty, získáte e-mailovou adresu ve tvaru uživatelskéjméno@fel.cvut.cz. Fakultní e-mail je automaticky založen pouze zaměstnancům s pracovní smlouvou a studentům FEL (mimo studentů výměnných programů). Zaměstnanci zaměstnaní na dohodu o pracovní činnosti, na dohodu o provedení práce nebo externí učitelé používají pro komunikaci svůj soukromý e-mail nebo e-mail domovské organizace. Tuto e-mail adresu si zaregistrujte do svého uživatelského profilu v Usermapu. V případě potřeby můžete zažádat o zřízení e-mailu FEL prostřednictvím HelpDesku.
Zaměstnanci fakulty (neplatí pro DPP a DPČ) mají k e-mailové adrese zřízen také osobní alias ve formátu jmeno.prijmeni@fel.cvut.cz.

Příkaz rektora 7/2021 upravuje pravidla e-mailových služeb ČVUT. Zkontrolujte si, že využíváte e-mail v souladu s novými pravidly.

Pokud chcete začít používat fakultní e-mailovou adresu, je potřeba si nastavit Heslo FEL.

Nastavit Heslo FEL

 

Pro každodenní práci s e-mailem FEL doporučujeme používat desktopového nebo mobilního poštovního klienta. Odeslat a přijmout poštu můžete také prostřednictvím webového rozhraní Horde (webové rozhraní si nastavte dle doporučených nastavení Horde).
Pro přihlášení použijte vaše uživatelské jméno ČVUT a Heslo FEL.

Přihlásit se

 

! Všechny e-maily, které po Vás požadují uživatelské jméno, heslo, e-mailovou adresu, pin ke kartě, velikost ponožek apod. jsou podvodné e-maily. Jediná správná reakce je přesměrovat (NE!! přeposlat) dotyčný e-mail na phishing@fel.cvut.cz, smazat a nevěnovat jim pozornost. !

Poštu, která byla nesprávně označena jako spam, zašlete na adresu ham@fel.cvut.cz. Naopak poštu, která by měla být označena jako spam, zašlete na adresu spam@fel.cvut.cz.

Mazání poštovního účtu

Poštovní účet je automaticky mazán po 240 dnech po skončení právního vztahu k fakultě (student, zaměstnanec).

Technické parametry pro připojení k poštovnímu serveru IMAP

Připojení k serveru SMTP/IMAP vyžaduje minimální verzi protokolu TLS 1.2.

Příchozí pošta

  • Typ IMAP
  • Název serveru: imap.fel.cvut.cz
  • SSL zabezpečení, port 993

Odchozí pošta

  • Typ SMTP
  • Název serveru: smtpx.fel.cvut.cz
  • SSL zabezpečení, port 465 (případně TLS zabezpečení, port 25 nebo SSL zabezpečení, port 587)

Autorizace - uživatelské jméno (pouze username, bez @fel.cvut.cz!) a Heslo FEL použijte u příchozí i odchozí pošty

Kapacita poštovní schránky je pro studenty 3 GB, pro zaměstnance neomezená.


V případě technických problémů se obracejte na adresu imap@fel.cvut.cz.


Více informací

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek