Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Technická podpora akcí

Technická podpora zajišťovaná SVTI

 • zapůjčení a instalace prezentační a výpočetní techniky,
 • zaškolení obsluhy,
 • konfigurace PC učeben,
 • konfigurace přístupu do bezdrátové sítě,
 • zhotovení a zpracování videozáznamu (pouze posluchárny T2:D3-209, 309, C4-80, KN:E-107, 301),
 • fotodokumentace,
 • on-line streamovaný přenos (pouze posluchárny T2:D3-209, 309, C4-80, KN:E-107, 301),
 • asistenční služba

Postup:

 1. pořadatel (kontaktní osoba) je zaměstnancem fakulty
  Pořadatel vloží (prostřednictvím editora jmenovaného na každé katedře) návrh na konání akce do aplikace Kalendář akcí, součástí návrhu jsou požadavky na technickou podporu a kontaktní osoba. Pokud akce nekoliduje v daném termínu s jinou akcí ve stejných prostorách, rozvrhář fakulty ji v aplikaci schválí (tím dojde automaticky k jejímu zveřejnění na webu FEL, pokud editor v návrhu vystavení požadoval).
 2. pořadatel (kontaktní osoba) není zaměstnancem fakulty
  Mimofakultní subjekty kontaktují obvykle s požadavkem na konání akce sekretariát děkana (tajemníka). Odtud je žádost předána TPO (Technicko-provozní oddělení), které s organizátorem uzavírá smlouvu o nájmu prostor, techniky a služeb. Návrh na konání akce do aplikace v tomto případě vloží TPO. Další postup viz bod a.
  Upozornění - pokud mimofakultní subjekt kontaktuje přímo TPO, SVTI nebo jiné pracoviště, musí konání akce nejprve schválit tajemník FEL (event. jiný člen vedení fakulty).
  Podmínky pronájmu techniky

Technická podpora výuky

Vyučující zasílají svoje požadavky na e-mailovou adresu helpdesk@fel.cvut.cz, popř. na telefonní linky 5899, 3919 (Dejvice), 7511 (Karlovo náměstí).


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek