Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Helpdesk ČVUT

Služba HelpDesk FEL byla sloučena se službou HelpDesk ČVUT provozovanou na adrese https://helpdesk.cvut.cz (původní stránka helpdesk.fel.cvut.cz je sem přesměrována).

Helpdesk ČVUT


Přihlášení

Na přihlašovací obrazovce klikněte na tlačítko Přihlásit SSO v pravém horním rohu obrazovky.

Při prvním přihlášením jste vyzváni k volbě jazyka (později můžete jazyk změnit přes nastavení v Profilu uživatele).

Zadání nového požadavku

Tip: Před zadáváním nového požadavku je dobré zkontrolovat, jestli už daný požadavek nebyl zadán – zobrazte si seznam požadavků např. přes tlačítko Projekty a výběr příslušného projektu – pro většinu fakultních požadavků kromě Moodlu je to projekt FEL_Podpora (FEL_SUPPORT), podrobnější popis viz níže.

Pro zadání nového požadavku použijte tlačítko Vytvořit.

 1. V dialogovém okně nejdříve vyberte Projekt.
  Pro požadavky týkající se celouniverzitních služeb (V3S, FIS, KOS, Web ČVUT, apod.) je to VIC_IT podpora (VIC_IT), pro požadavky týkající se fakultního Moodlu je to FEL_Fakultní Moodle (FEL_MOODLE), pro ostatní požadavky do fakultního HelpDesku je to FEL_Podpora (FEL_SUPPORT).
  (Pro různé projekty se dialogová okna mírně liší)

 2. Vyberte Typ úlohy.

 3. Do pole Souhrn zadejte souhrnný název požadavku/úlohy.

 4. V případě FEL_Podpora (FEL_SUPPORT) je nutno v poli Komponenty vybrat oblast, které se problém týká (např. NET – Počítačová síť, MAIL – Elektronická pošta, TPO – budova Technická 2, atp.), aby byl požadavek správně přidělen příslušným řešitelům.
  U VIC_IT podpora (VIC_IT) se Komponenta nezadává.

 5. Zadejte Popis závady/požadavku/problému/úlohy.

 6. V případě potřeby připojte Přílohu.

 7. Na kartě Doplňující informace můžete úlohu zpřístupnit konkrétním uživatelům či skupinám (i těm, kterým HelpDesk úlohu automaticky nepřidělí.

 8. Tlačítkem Vytvořit formulář odešlete.

Zobrazení a třídění požadavků

Zadané požadavky lze zobrazit po projektech (přes tlačítko Projekty) anebo po úlohách (přes tlačítko Úlohy). V obou případech lze vybírat z několika zobrazení a požadavky filtrovat. Dále si lze požadavky organizovat do Nástěnek. Toto je však užitečné spíš pro řešitele, než pro zadavatele.

Nastavení

Změnu osobních nastavení lze provést v Profilu uživatele (jazyk, oznamování změn…).

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek