Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Horde - nastavení

Doporučená nastavení:

Nastavení jazyka - při přihlašování
Výchozí nastavení - hlavní aplikace Pošta
Řazení zpráv - aktuální nahoře
Frekvence kontroly příchozích zpráv a upozornění na novou zprávu
Vertikální/horizontální zobrazení
Nastavení celého zobrazovaného jména
Ukládat odeslané zprávy do Odeslané
Ukládat odeslané zprávy včetně příloh
Usnadnění zadávání adres - adresáře, našeptávač

Další tipy:

Nastavení podpisu
Hledání v poště
Označení zpráv příznakem
Dovolená - Mimo kancelář
Přeposílání zpráv
Formát HTML a prostý text při psaní zpráv
Nastavení otevírání mailto odkazů s použitím Horde

Většina předvoleb se nastavuje přes ozubené kolečko v horním vodorovném menu (1). Po volbě Preference a konkrétní aplikace Horde (2) se výběrem z nabízených nastavení (3) dostanete ke konkrétním volbám.

(Tip: Přejdete-li např. do nastavení pošty přes jakoukoliv volbu v Preference - Pošta, můžete si pak procházet všechna ostatní nastavení pošty přes šipky v pravém horním rohu okna, není tedy třeba se vracet na rozcestník Preference - Pošta. Podobně lze postupně procházet i všechna dostupná nastavení pro Globální preference, Adresář atp.)

Nastavení jazyka - při přihlašování

Pro přihlášení používejte uživatelské jméno bez "@fel.cvut.cz" a heslo FEL. V přihlašovacím dialogu lze vybrat jazyk a prohlížeč si jej pamatuje i pro příští přihlášení.

Výchozí nastavení - hlavní aplikace Pošta

Pokud chcete, aby se v prohlížeči po přihlášení do Horde zobrazoval seznam zpráv, nastavte si Poštu jako výchozí aplikaci Horde.
Ozubené kolečko v horním vodorovném menu - Preference - Globální preference - Ostatní informace - Zobrazit preference - "Kterou aplikaci má Horde zobrazit po přihlášení?" - Pošta

Řazení zpráv - aktuální nahoře

V seznamu zpráv lze řadit kliknutím na záhlaví sloupce (v horizontálním zobrazení), nebo pomocí tlačítka Řazení (ve vertikálním zobrazení). Pozn.: Zprávy od uživatelů, kteří nemají nastavené celé jméno ve všech e-mailových klientech stejně, se nezobrazují za sebou (jednou je to novakj01@fel.cvut.cz, jindy Ing. Jan Novák, jindy Jan Novák)

Výchozí složka (ta, která se zobrazí po přihlášení do pošty) a řazení zpráv (to, které se uplatní i po příštím přihlášení) se nastavuje přes Preference: 
Ozubené kolečko v horním vodorovném menu - Preference - Pošta - Složka - Zobrazení složky -
"Po přihlášení do systému zobrazit tuto složku nebo pohled:" Doručené zprávy (1)
"Pokud se poprvé otevírá složka, kde chcete začít?" První stránka (2)
"Výchozí třídíci kritérium:" Datum (3)
"Výchozí směr třídění:" Sestupně (4)
(...ev. zvolte jiné Vaše preferované nastavení)

Frekvence kontroly příchozích zpráv a upozornění na novou zprávu

Načtení nově příchozích zpráv lze provést jednorázově přes tlačítko Obnovit.

Frekvenci automatického obnovování seznamu zpráv a upozornění na novou zprávu lze nastavit přes Preference:
Ozubené kolečko v horním vodorovném menu - Preference - Pošta - Zpráva - Nová pošta -
"Frekvence kontroly nové pošty:" Každých 30s
zatrhnout "Zobrazit upozornění na novou zprávu?"
(...ev. zvolte jiné Vaše preferované nastavení)

Vertikální/horizontální zobrazení

Podokno pro čtení může být buď pod seznamem zpráv (horizontální zobrazení) nebo vpravo od seznamu zpráv (vertikální zobrazení). Zobrazení lze přepnout v seznamu zpráv vpravo nahoře volbou Další možnosti - Vertikální zobrazení/Horizontální zobrazení.

Nastavení celého zobrazovaného jména

Je dobré nastavit celé jméno, které se má adresátovi zprávy zobrazovat v poli Od:. (Pokud celé jméno není nastaveno, zobrazuje se adresátovi v poli “Od:” Vaše adresa ve tvaru username@fel.cvut.cz.)
Ozubené kolečko v horním vodorovném menu - Preference - Pošta - Všeobecné možnosti - Osobní informace - nastavte "Vaše celé jméno:"

(Pozn.: I při nastaveném celém jménu se u mailů odeslaných sobě samému v seznamu zpráv celé jméno zobrazuje nestandartně: "Komu: vase_username@fel.cvut.cz")

(Na této stránce se nastavuje i podpis a volba složky pro ukládání odeslané pošty - viz níže.)

Nastavení podpisu

Lze vytvořit podpis, který se pak přidává do nových zpráv i do odpovědí na zprávy. Podpis má dvě varianty - pro prostý text a pro html formát.
Ozubené kolečko v horním vodorovném menu - Preference - Pošta - Všeobecné možnosti - Osobní informace - nastavte "Váš podpis:"

(Pozn.: Podpis se v rozepsané zprávě nezobrazuje, je vidět až po odeslání. Pokud chcete vidět dole podpis již při psaní, v nastavení Preference - Pošta - Vytvořit - Vytváření zpráv zaškrtněte "Zobrazit podpis při psaní zprávy?")

Ukládat odeslané zprávy do Odeslané

Ve výchozím nastavení se odeslaná pošta ukládá do složky Odeslané. Toto nastavení můžete zkontrolovat nebo upravit v Preferencích.
Ozubené kolečko v horním vodorovném menu - Preference - Pošta - Všeobecné možnosti - Osobní informace - úplně dole zkontrolujte zaškrtnutí "Uložit odeslanou poštu?" a volbu složky.

Ukládat odeslané zprávy včetně příloh

Pokud chcete, aby se v odeslané poště ukládaly zprávy včetně příloh, je třeba to nastavit v Preferencích.
Ozubené kolečko v horním vodorovném menu - Preference - Pošta - Vytvořit - Odeslaná pošta - "Uložit přílohy se zprávou ve složce pro odeslanou poštu?Ukládat přílohy

Usnadnění zadávání adres - adresáře

Aby uživatel nemusel vždy vypisovat celou adresu adresáta, může využít našeptávač (nutno předem nastavit, viz níže). Druhá možnost je použít tlačítko Komu:, které otevře dialog umožňující adresáty vybírat ze seznamu nebo vyhledávat dle části jména v dostupných adresářích - zpravidla "Adresář uživatele XXX" a "LDAP ČVUT-FEL".

Nastavení našeptávače a automatické přidávání použitých kontaktů

Pro správnou funkci doplňování adres (našeptávače) je třeba nastavit, ze kterého adresáře se mají adresy doplňovat. Dále lze nechat přidávat do adresáře všechny adresáty odeslaných mailů.

Ozubené kolečko v horním vodorovném menu - Preference - Pošta - Vytvořit - Kontakty - "Zvolte adresář, který se bude používat při doplňování adres"​ (1) - lze zadat i více adresářů. Dále zvažte, zda zaškrtnout "Uložit příjemce automaticky do kontaktů?" (2) a případně zvolte do kterého adresáře se budou přidávat (3). Např.: Pro doplňování adres našeptávačem použít "Adresář uživatele XXX" a "LDAP ČVUT-FEL" a pro automaticky doplněné kontakty si předem vytvořit adresář "Automaticky doplněné" (Vytvoření adresáře: tlačítkem "plus" vedle položky "Moje adresáře" po přepnutí do Kontaktů/Adresáře).

Přidání adresy z existujícího mailu do adresáře:

Přidání adresy do adresáře lze provést kliknutím na kteroukoli adresu (třeba v poli Od: nebo v poli Komu: existujícího mailu) a volbou Přidat do adresáře. Lze přidávat jen do adresářů, kde máte práva úprav.

Vytvoření nového kontaktu v adresáři:

Přepněte se do Kontaktů (Adresáře) (1), klikněte na tlačítko Nový kontakt (2) a vyplňte údaje o novém kontaktu (3).

Import kontaktů z jiné aplikace:

Nejprve si ze své aplikace vyexportujte adresář ve formátu csv (ev. vcf, txt). Pak v Horde přejděte do Kontaktů (Adresáře) (1) a v levém menu zvolte Import/Export (2). Postupně projděte všechny 4 kroky průvodce importem kontaktů (3). V prvním kroku se vybírá formát zdrojového souboru, adresář kam importovat a soubor k importování. Ve druhém se rozhoduje, jak budou interpretována data zdrojového souboru (zda je 1. řádek záhlaví, co je oddělovací znak atd.). Ve třetím kroku se v případě potřeby spárují pole zdrojového seznamu s dostupnými poli Horde. Ve čtvrtém se nastavují formáty datumů pro datumová pole.

Hledání v poště

V seznamu zpráv je vpravo nahoře políčko s lupou. Šipkou vlevo od něj je možno vybrat, zda chcete hledat v celé zprávě, v předmětu, v poli od: apod., eventuálně zda chcete přejít do podrobnějšího Pokročilého vyhledávání.

Označení zpráv příznakem

Zprávy, ke kterým se chcete vrátit, si můžete označit příznakem pro sledování:

Kliknout pravým tlačítkem myši na zprávu - Označit jako… - Pro sledování. (Eventuálně je možno nejprve pomocí zaškrtávátek vlevo označit více zpráv a pak přes tlačítko vpravo nahoře nad seznamem Další možnosti - Označit jako… - Pro sledování.)

U zpráv s příznakem pro sledování je vlevo ikonka praporku. Bohužel podle ní nelze seřadit (s příznakem nahoře), jde leda vyfiltrovat: přes ikonku lupy vpravo nahoře v seznamu zpráv Vyhledat - Pokročilé vyhledávání - Přidat vyhledávací kritéria - Pro sledování (toto vyhledávání pak lze uložit ve formě filtru nebo virtuální složky)

Dovolená - Mimo kancelář

V době, kdy budete mimo kancelář, nastavte automatické odesílání odpovědi v nepřítomnosti:
Ozubené kolečko v horním vodorovném menu - Preference - Pošta - Filtry - Dovolená a nastavte začátek, konec, předmět a text zprávy a uložte tlačítkem Uložit a povolit. (Toto tlačítko mění svou podobu, u právě aktivního je to Uložit a vypnout. Tlačítko Uložit nastavení pouze ukládá, ale neaktivuje).

 

Přeposílání zpráv

Pokud používáte více adres v rámci ČVUT, můžete si nastavit přeposílání zpráv, abyste nemuseli číst všechny adresy. Pokud zvolíte přeposílání z FEL na druhou adresu v rámci ČVUT, můžete si přeposílání nastavit přes Horde:
Ozubené kolečko v horním vodorovném menu - Preference - Pošta - Filtry - Přeposlat a nastavte adresu na kterou se má přeposílat (pouze v rámci cvut.cz) a uložte tlačítkem Uložit a povolit.

Formát HTML a prostý text při psaní zpráv

V rozepsané zprávě lze vpravo nahoře provést několik nastavení, mezi nimi i zvolit formát zprávy HTML. Pokud je formát prostý text, není umožněno žádné formátování ani vkládání objektů. Pokud zapnete formát html, můžete text formátovat, vkládat hypertextové odkazy, obrázky, tabulky, smajlíky a speciální znaky.

Defaultně lze formát pro nové zprávy nastavit přes ozubené kolečko v horním vodorovném menu - Preference - Pošta - Vytvořit - Vytváření zpráv - Výchozí metoda vytváření zpráv

Nastavení otevírání mailto odkazů s použitím Horde

Zvažte, zda chcete, aby se po kliknutí na hypertextové odkazy typu mailto vytvořila nová zpráva prostřednictvím Horde - pokud ano, nastavte:
Ozubené kolečko v horním vodorovném menu - Preference - Pošta - Vytvořit - Vytváření zpráv - "Klikněte sem pro otevírání všech mailto: odkazů použitím Pošta". Nahoře se objeví informační řádek s dotazem: "Přidat wimap.feld.cvut.cz jako aplikaci pro odkazy typu mailto?" a tlačítkem "Přidat aplikaci" nastavení potvrdíte.

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek