Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Outlook

Outlook365 , Outlook2019

Outlook 365

Pokud spouštíte Outlook poprvé, přidávání účtu se spustí rovnou.
Pokud chcete do Outlooka přidat další účet, na kartě Soubor zvolte Přidat účet.

V prvním kroku přidávání účtu budete vyzváni k zadání E-mailové adresy. Rozklikněte volbu Upřesnit možnosti a zaškrtněte „Umožnit mi ručně si nastavit účet“.

Dále vyberte IMAP.

Nastavte servery pro příchozí a odchozí poštu.

Vyplňte svoje heslo FEL.

POZOR: V následujícím dialogu Outlook předvyplní uživatelské jméno včetně domény, ponechte jen uživatelské jméno („@fel.cvut.cz“ smažte).
Zvažte, zda chcete ukládat svoje heslo.

Outlook 2019

Pokud spouštíte Outlook poprvé, přidávání účtu se spustí rovnou.
Pokud chcete do Outlooka přidat další účet, na kartě Soubor zvolte Přidat účet.

V prvním kroku přidávání účtu budete vyzváni k zadání E-mailové adresy. Rozklikněte volbu Upřesnit možnosti a zaškrtněte „Umožnit mi ručně nastavit účet

Dále vyberte IMAP.

Nastavte servery pro příchozí a odchozí poštu.

Vyplňte svoje heslo FEL.
POZOR: V následujícím dialogu Outlook předvyplní uživatelské jméno včetně domény, ponechte jen uživatelské jméno („@fel.cvut.cz“ smažte).
Zvažte, zda chcete ukládat svoje heslo.

Možné komplikace:

Různé verze Outlooka se chovají trochu odlišně. Automatická konfigurace nemusí proběhnout úspěšně, je nutno provést ruční nastavení dle návodu výše (Upřesnit možnosti). Kdyby se hlásila chyba SMTP, vyzkoušejte jinou kombinaci šifrování a portu - viz Technické parametry pro připojení k serveru IMAP.

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek