Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Pravidla pro posílání pošty na adresu předmětu

Poštu lze posílat na adresu předmětu, přednášky, cvičení, atd. Konkrétní adresy lze zjistit v rozvrhu na webu. Odesílatel musí posílat poštu přes doménu FEL/FELK. Poštu z jiných domén mailer neakceptuje.

Zaslat poštu může(ou):

  • Všichni vyučující daného předmětu
  • Garant předmětu pokud je jen jeden *
  • Příslušný katederní rozvrhář
  • Příslušný ped. referent
  • Fakultní rozvrhář
  • Fakultní správce KOSu

*  KOS v případě vícero garantů raději neexportuje žádného

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek