Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Antispamová kontrola

AntiSPAMovou kontrolou prochází příchozí i odchozí e-maily. Používá se kombinace SORBS a MAPS/RBL+ (ty přímo odmítají), SpamAssassin, Pyzor, DCC (ty e-maily pouze označují) a interní řešení na analýze spamových útoků. Označování probíhá v rozšířených hlavičkách, kde je i uvedena pravděpodobnostní hranice, která se obvykle vyskytuje u spamu.

U příchozí pošty si každý uživatel může pravidla chování AntiSPAMové kontroly sám upravit, případně zcela vypnout přes webové rozhraní (v horní liště na tlačítko Pošta a nabídka Antispam Filter). Dokumentace je součástí stránky.

Informace o zablokované poště jsou uživatelům k dispozici v aplikaci Central v záložce Mail info.

Odchozí pošta v případě větší aktivity může být určitý čas pozdržena. Je to jediná možná obrana jak zajistit, aby v případě kompromitovaného poštovního účtu uživatele, nedošlo k blokaci IP adres našich poštovních serverů.

Prosíme nereagujte na podvržené pošty s žádostí například o změnu hesla a nezadávejte vaše poštovní heslo FEL mimo webové rozhraní k poště.

Nastavení pravidla proti spamu

E-maily vyhodnocené jako spam (pravidla si může uživatel nastavit sám dle předchozího návodu) lze doručovat přímo do konkrétní složky. Jedná se o poštu, která dostala v AntiSPAMovém filtru (webmail/pošta/Antispma filter) body více než Tag2 Level a méně než Kill Level.

Pravidlo pro přesouvání spamu do složky SPAM (Nevyžádaná pošta) je automaticky nastaveno pro nově zakládané účty.

Nastavení antispamu

Pokud toto pravidlo nastavené nemáte nebo ho chcete změnit, použijte následující postup.

  1. Přihlašte se k poště přes webové rozhraní.
  2. Klepněte v horní liště na tlačítko Pošta, poté na Složky a pomocí nabídky Vytvořit složku vytvořte novou složku Spam určenou pro SPAM.
  3. Klepněte na odkaz Filtry.
  4. Přidejte filtr klepnutím na tlačítko Nové pravidlo.
  5. V položce Sama se Definující Hlavička zadejte X-Spam-Flag a vedle v položce obsahuje zadejte YES.
  6. V položce Doručit do složky vyberte složku Spam.
  7. Klepněte na tlačítko Uložit.
  8. Odhlašte se klepnutím na tlačítko Odhlásit.

Nyní nově doručené e-maily, vyhodnocené ochranou jako spam, budou automaticky přesunuty do složky Spam.

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek