Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Prezenční výuka a možnosti její náhrady

V souvislosti s nutností alespoň částečné náhrady kontaktní výuky lze doporučit následující náhrady různých forem výuky:

Přednáška

 • VIDEO ZÁZNAM či STREAM - nahrané video streamy se zpřístupňují studentům, při vytváření streamů lze získat zpětnou vazbu studentů formou chatu, vhodné pro libovolně velkou skupinu studentů, možno kombinovat s použitím MS Teams
 • WEBINÁŘ - video hovor se skupinou studentů, vhodné pro menší skupiny (paralelky, menší přednášky)

Cvičení u tabule

 • NÁVODY NA DOMÁCÍ PRÁCI
 • VIDEO ZÁZNAM či STREAM
 • WEBINÁŘ
 • ODEVZDÁVACÍ SYSTÉMY - úkoly a jiné zadání, doprovozené vysvětlením a následnou zpětnou vazbou

Počítačové cvičení na sw, který mohou mít studenti doma; případně cvičení, kde se nepracuje příliš s tabulí

 • NÁVODY NA DOMÁCÍ PRÁCI
 • WEBINÁŘ
 • ODEVZDÁVACÍ SYSTÉMY

Laboratoře vyžadující dohled, speciální vybavení a další

 • Není vhodné nahrazovat distanční výukou

Výhody a nevýhody jednotlivých forem výuky

 • VIDEA ČI STREAMY
  • + při vytváření streamů lze získat “zpětnou vazbu” studentů formou chatu na YouTube (nutno počítat se zpožděním cca 30 s) nebo souběžným využití MS Teams (chat nebo hovor v reálném čase).
  • + vhodné pro libovolně velkou skupinu studentů
  • + podpořeno SVTI oddělením (tabule, doplnění slidů, střih, ...), následně PR oddělení může záznamy zveřejňovat
  • + v nouzi lze realizovat i z domova a to včetně doplnění slidů a dalších zdrojů
  • + v případě záznamu vznik materiálů pro další léta
  • - jednosměrný přenos audia a videa s omezenou možností zpětné vazby (chat na YouTube, MS Teams)
 • WEBINÁŘ
  • + obousměrný přenos audio i video informace
  • + sběr okamžité reakce studentů (ústně či pomocí chatu)
  • + možnost prezence, předávání souborů, hlasování, online testování a další
  • + podpořeno SVTI oddělením
  • + lze realizovat i z domova
  • - požadován vyšší výkon přenosových kanálů
  • - vhodné jen pro menší skupiny do cca 50 osob.
 • NÁVODY NA DOMÁCÍ PRÁCI
  • + realizovatelné pomocí stránek předmětů na Moodle a Courseware
  • + lze doplnit o chat/fórum, kde mohou studenti vzájemně či s pedagogem sdílet rady a tipy a řešit problémy
  • + lze realizovat v Moodlu, CW, Brute i Teams
 • ODEVZDÁVACÍ SYSTÉMY
  • odevzdání domácích úkolů či jiných zadaných aktivit je možné podpořit
   • mailem
   • odevzdáním v Teams, Moodle, Brute apod.
   • automatizovanou kontrolou pomocí specializovaného systému (Brute)
   • odevzdáním cvičícímu pomocí video callu v Teams či jiném systému

Online výuka (videa, streamy, webináře)

Hlášení požadavků a problémů s realizací online výuky

Požadavky na nahrávání přednášek a odbavování on-line výuky a s tím spojené případné problémy se hlásí prostřednictvím Helpdesku ČVUT, projekt FEL_SUPPORT, komponenta

“CLASS - online výuka a její zajištění”.

Aktuální přehled online výuky a nahrávání přednášek najdete v samostatném dokumentu.

Technická realizace online výuky

Podporu zajišťuje SVTI ve spolupráci s koordinátory na jednotlivých katedrách.

 • individuální nahrávání/streamování vlastních videí přes služby viz níže pomocí vlastního vybavení (webkamer/headset) nebo zařízení zapůjčeného od SVTI. Požadavek na zveřejnění vlastního nahraného materiálu směřujte do HelpDesku nebo konzultujte s Ing. Janem Slámou z PR oddělení. Možné scénáře s využitím SW viz níže:
  • komentování vlastních PowerPoint nebo PDF prezentací, případně doplnění komentáře ručními poznámkami pomocí tabletu,
  • záznam výuky před tabulí pomocí webkamery, komentování pomocí headsetu nebo mikrofonů v kameře,
  • individuální online webináře s využitím vlastního vybavení
 • využití techniky v posluchárnách a k tomu určených místnostech. Možné scénáře:
  • záznam výuky před velkou tabulí včetně záznamu PowerPoint nebo PDF prezentace z vlastního notebooku nebo PC v katedře,
  • možné organizovat jako online webinář nebo stream na YouTube, variantně přednášky předtočit, nahrát na YouTube a postupně zveřejňovat

Technické vybavení učeben

Přehled technického vybavení pro zajištění online výuky v jednotlivých fakultních učebnách (nezahrnuje učebny kateder) je uveden v tabulce techniky.

Tipy pro videa pořízená v domácích podmínkách

 1. kameru umístěte přibližně do výšky svého čela, notebook podložte ať je kamera výš
 2. namiřte na sebe zdroj měkkého (odraženého) světla pod úhlem 45 stupňů
 3. není žádoucí výrazné protisvětlo mířící do objektivu kamery
 4. ukliďte věci, které jsou v prostoru záběru kamery za vámi
 5. pokud možno nepoužívejte jako pozadí holou stěnu, lépe bude vypadat roh místnosti nalevo nebo napravo za vámi
 6. použijte delší kabel ke klávesnici a myši a sedněte si od kamery trochu dále

Software pro individuální použití

Nástroje pro záznam videí z kamery nebo obrazovky

 • Open Broadcaster - pro záznam videa z webkamery/desktopu a streamování, Návod
 • SimpleScreenRecorder - pro záznam z desktopu včetně audiokomentáře. Jednodušší než OBS. Nemá problém s nahráváním jednotlivých oken. (Pouze Linux).
 • Vokoscreen - screencasty na Linuxu, free
 • PowerPoint - funkce nahrání prezentace s mluveným slovem (Win)

Nástroje pro “ruční” psaní na plochu nebo do prezentace

 • OpenBoard - nástroj pro psaní rukou do prezentace
 • Xournal či novější fork Xournal++ - psaní rukou (perem) do PDF. free, Linux i Win
 • awwapp.com  - online sdílený whiteboard, který podporuje i tablety Wacom
 • BigBlueButton.org integrovaný v Brute, má sdílenou tabuli, lze oboustranně malovat, ukazovat do jednoho dokumentu.

Nástroje pro post-processing obrazu a zvuku

 • KDEnlive - jednoduchý NLE pro práci s videem
 • Audacity - editování audia, free, Linux, Windows, Mac

Online služby pro spolupráci a informační zdroje

 • https://www.sli.do/ - sběr odpovědí, nebodovaných odpovědí na otázky, kvízy, apod.
 • https://perusall.com - vystavení učebních materiálů (pdf), s možností jejich interaktivního komentování a evidence aktivity studentů. Neumožňuje online prezentace, ale podporuje práci ve středně velkých skupinách, kde každý postupuje svým tempem.
 • Katedra telekomunikační techniky nabídla k využití řadu svých hotových kurzů z oblasti IT. V Moodle je vytvořen kurz, kde jsou jednotlivá témata.
 • Průvodce e-knihami na ČVUT - má k dispozici více než 60 000 e-knih od různých vydavatelů a platforem. Průvodce popisuje, jak e-knihy vyhledat, jak s nimi pracovat, a jak se k nim dostat mimo síť ČVUT.
 • Různé zajímavé elektronické zdroje, které nyní vydavatelé nebo knihovny vzhledem k výjimečné situaci, která panuje, zpřístupňují volně. V tuto chvíli jde např. o videa, online webináře nebo digitalizované fondy Národní knihovny (obsahuje též skripta ČVUT).

Vzdálený přístup do sítě ČVUT - VPN

Doporučený hardware pro individuální prostředí (možno zapůjčit na SVTI)

Obecně běžné webkamery (i kvalitní) nejsou vhodné pro záznam celé plochy tabule. Nedokáží zaostřit obraz v celé ploše.

Služby pro streamování přednášek a webináře

Pro kvalitní přenos obrazu a zvuku je zapotřebí kromě kvalitní konektivity k síti (pozor na Wi-Fi) i kvalitní webkamera (min. 1920x1080) a mikrofon umístěné ideálně na stativu. Pro psaní “rukou” do prezentace je zapotřebí tablet (Wacom). Pro vyzkoušení/zapůjčení vybavení se obracejte na SVTI prostřednictvím HelpDesku nebo koordinátora na katedře. Kvalita kamer a mikrofonů ve víkách notebooků se značně liší a nemusí být dostatečná. Práci usnadní připojený externí monitor. Při zahájení webináře službou, kde je možná oboustranná komunikace (Teams, Meet,...) vždy instruujte účastníky, aby měli v aplikaci ztišený mikrofon.

YouTube

Z vybraných poslucháren a místností je zajišťován online stream na YouTube (profil CVUTFEL) s možností nahrávání přednášek. Pro sledování on-line streamu je potřeba studentům předem sdělit adresu skrytého playlistu a potřebné časové údaje.

Zoom.us

Odkaz:            https://feectu.zoom.us/

Návod:            Návod a doporučení pro Zoom.us

Fakulta předplácí služby Zoom.us pro pracovníky FEL. Služba není primárně určena jako prostředek pro realizaci online výuky. K dispozici je omezené množství licencí. Po prvním přihlášení do služby je uživatel zařazen do režimu “Basic”, kde může organizovat meeting omezený na 40 minut. Meeting dvou účastníků je časově neomezený i v režimu “Basic”. V případě, že opravdu potřebujete uspořádat časově neomezené meetingy, tak požádejte prostřednictvím HelpDesku o přesunutí do režimu Licensed. Službu je vhodné použít pro komunikaci s účastníky, kteří nemají uživatelský účet ČVUT nebo je z jiného důvodu není možné pozvat do schůzky v Teams. Služba je vhodná pro připojení účastníků obhajob a komisí, protože je možné vynutit rozlišení 720p/1080p (nutno požádat o přidělení oprávnění).

Výhody:

 • Jednoduché a přehledné ovládání.
 • Přihlášení uživatelů z FEL přes ČVUTid.
 • V režimu Licensed bez omezení.
 • Řešení zejména videokonference 1:N (webinář)
 • Možnost hlásit se o slovo, privátní chat, možnost ovládat “plochu” účastníka, možnost graficky a textově anotovat plochu účastníka).
 • Sdílení plochy přednášejícího nebo vybraného okna aplikace.
 • Aplikace pro desktop (W10, macOS, Linux), smartphone, tablet i webový klient (nemá úplnou podporu všech funkcí).
 • Možnost integrace s osobním Google nebo Exchange kalendářem
 • Připojení k meetingu pomocí “instantního” odkazu.
 • Záznam videokonference v cloudu.

Nevýhody:

 • Omezení v režimu Basic na 40 minut.
 • Nutno zažádat o přesunutí uživatele do licencovaného režimu.

Microsoft Teams

Odkaz:            https://teams.microsoft.com/

Návod:            Návod a doporučení pro Teams (pdf)

Download:     https://teams.microsoft.com/downloads

Teams je celouniverzitní řešení v rámci Microsoft 365, které umožňuje spolupráci pracovních týmů formou chatu, sdílení souborů, plánování online setkání. Všichni uživatelé ČVUT jsou v Teams automaticky dostupní a mohou se přihlásit uživatelským jménem ve tvaru username@cvut.cz (bez FEL) a Heslem ČVUT. Teams jsou primární platforma pro zajištění online výuky.

Výhody:

 • Komplexní řešení v jedné aplikaci (chat, fórum, videokonference i sdílení dokumentů). Poměrně snadno lze začít pouze s několika základními funkcemi a postupně přidávat další podle rozvíjejících se zkušeností všech účastníků.
 • Rozdělení uživatelů do týmů s vlastní “časovou osou”.
 • V rámci týmu členění na Kanály pro rozdělení kontextu.
 • Rychlá komunikace s kýmkoliv z fakulty a celého ČVUT (účty existují automaticky).
 • Zvýrazňování kódu v komunikaci.
 • Aplikace pro desktop (W10, macOS, Linux), smartphone, tablet i webový klient (nejlépe se osvědčil Chrome, Firefox nemá úplnou podporu).
 • VIC je schopný automaticky vytvořit týmy podle kurzů v KOSu, ale vnitřní strukturu (např. kanály pro cvičební paralelky nebo jiné větší skupiny) si musí vytvořit vyučující přidáváním jednotlivců, což je pro velké předměty pracné, ale jde to.
 • Záznam videokonference, který se uloží k danému týmu do daného kanálu, takže se drží kontext (pokud byla schůzka nahrávána).

Nevýhody:

 • V případě, že uživatel nemá poštovní účet na Exchange cvut.cz, tak chybí kalendář, ve kterém se vytvářejí plánované události (videokonference). Účet na Exchange cvut.cz je možné získat individuálním požadavkem na VIC (HelpDesk ČVUT).
 • Některé funkce nejsou podporovány v prohlížeči Firefox, Teams preferují Chrome.
 • Balíček pro Debian přidává do zdrojů aktualizací servery Microsoft s plnou důvěrou a obsahuje binární verze prohlížeče Blink s celou aplikací, pravděpodobně ve WebAssembly se zakompilovanými knihovnami. Je otázka, jak rychle se opravy knihoven dostávají do binární distribuce.
 • Složitější aplikace a uživatelsky v důsledku méně přívětivá, občas ne příliš intuitivní ovládání a hledání funkcí. Někdy nepřehledné zobrazení.
 • Obtížnější sdílení obsahu mimo instituci (uživatelům bez identity ČVUT).

CourseWare a BigBlueButton

Odkaz:            https://cw.fel.cvut.cz

Návod:            https://cw.fel.cvut.cz/wiki/help/common/distant_teaching

Pro potřeby výuky, které má svoje kurzy vedeny v CW, je dostupná funkce videokonferencí přes OpenSource nástroj BigBlueButton.org. Konferenční systém je integrován přímo v CW/BRUTE. Učitelé mohou přímo z BRUTE vytvářet konferenční místnosti. Je zde k dispozici virtuální tabule, sdílení plochy nebo okna, webkamery. Schůzky je možné nahrávat a záznam je přístupný z BRUTE. Jde o on-premise řešení doporučené pro zajištění on-line výuky.

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek