Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Telefonní linky a mobilní telefony

VoIP - IP telefonie

Pro zajištění přístupu k hlasovým službám využíváme technologie Cisco Unified Communications, kterou provozovuje centrálně VIC ČVUT. Požadavky na zavedení hlasových služeb na vašem pracovišti zadávejte prostřednictvím Helpdesku ČVUT.

Mobilní telefony

Program je určen pro zaměstnance ČVUT v Praze a jejich rodinné příslušníky. Smlouvu uzavírá zaměstnanec přímo s operátorem a fakturace je na jeho adresu. Veškeré další informace podají operátoři Vodafone na uvedeném tel. čísle 800 777 791.

Zaměstnanecký program

Pevné linky

Návod na ovládání telefonu s ústřednou MD110

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek