Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Elektronická pošta pro absolventy

Tato služba prochází revizí s ohledem na Příkaz rektora 7/2021 a proto nová žádosti nejsou aktuálně zpracovávány a stávající mohou být zrušeny bez náhrady.

Studenti, kteří úspěšně dokončí studium na FEL (v libovolné formě), mohou po dobu max. tří let využívat fakultní e-mailovou adresu pro příchozí poštu. Služba spočívá v zachování možnosti přesměrování příchozí pošty (přesměrování na soukromou e-mailovou adresu je nutné provést ještě před státnicemi) pro ty, kteří o to projeví zájem. Poštovní účet na serveru IMAP je zachován pro všechny absolventy po dobu osmi měsíců od ukončení studia (rozhoduje datum ukončení uvedené v KOSu).

Zájemci o uvedenou služby zašlou nejpozději do šesti měsíců od ukončení studia žádost na adresu helpdesk@fel.cvut.cz. Cca jeden měsíc před zrušením poštovního účtu na serveru IMAP budou zájemci vyzváni k potvrzení zájmu o aktivaci služby.


Procesní portál Procesní diagramy

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek