Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

SSID fel

Všem uživatelům s vybavením schopným pracovat s 802.1x důrazně doporučujeme, aby využili síť eduroam. Pro ty, kteří mají hardware a software bez této schopnosti, je tu k dispozici SSID FEL.

SSID FEL Vám umožní přístup k bezdrátové síti s minimálními požadavky na vybavení Vašeho počítače. Budete potřebovat jen prohlížeč s podporou SSL, což je k dispozici na drtivé většině platforem. Cenou je nižší bezpečnost. Šifruje se pouze v době procesu ověřování Vaší identity, vlastní přenos dat není šifrován. Další ochrana Vámi přenášených dat je pouze na Vás. Tato síť pochopitelně nepodporuje roaming.

Zapněte bezdrátové připojení, klepněte na Zobrazit bezdrátové sítě a vyberte bezdrátovou síť FEL.

Po každém zapnutí počítače budete muset prokazovat svou identitu firewallu, který chrání bezdrátovou síť. FW současně ověří Vaše oprávnění k používání bezdrátové sítě.

Spusťte internetový prohlížeč a zadejte libovolné URL. Zobrazí se Vám přihlašovací stránka.

Obrázek: Přihlašovací stránka

Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro eduroam. Zadání potvrďte stiskem klávesy Enter, případně klikněte na tlačítko Submit.

Jestliže byly zadané údaje správné a máte příslušná oprávnění, systém potvrdí přihlášení a Vy můžete používat bezdrátové připojení k síti. V opačném případě Vám FW umožní údaje opravit.

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek