Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

SSID felk

Síť "felk" je určena pro pracovníky kateder na Karlově náměstí. Pro ověření uživatele se používají stejné přístupové údaje jako pro síť "eduroam". Autentizovaný uživatel je připojen do sítě příslušné katedry, čímž získá přístup k síťovým službám svého pracoviště, které nejsou veřejně dostupné (např. tiskárny).

Síť "felk-guest" je určena pro krátkodobé návštěvníky kateder na Karlově náměstí (do 30 dní) bez uživatelské identity ČVUT. Pro vygenerování dočasného účtu pro vašeho hosta kontaktuje sekretariát vaší katedry.

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek