Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Připojení kabelem - protokol 802.1x

Připojení mobilních zařízení na pevné přípojky počítačové sítě pomocí protokolu 802.1x je obdobné jako u bezdrátového připojení projektu eduroam.

Ve Windows XP SP3, Windows Vista a Windows 7 je nutné spustit službu "Automatická konfigurace pevné sítě/Wired AutoConfig", aby fungovalo 802.1x na kabelovém připojení. U Windows 7/8 je navíc nutné na záložce "Zabezpečení" kliknout na tlačítko "Upřesnit nastavení", zaškrtnout "Zadejte režim ověřování" a vybrat možnost "Ověření uživatele".

V současné době jsou v provozu počítačové zásuvky:

  • T2:A3-115 - počítačová studovna (provozní řád)
  • T2:D2-28a - čítárna bývalé fakultní knihovny
Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek