Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Doporučené nastavení síťového klienta od firmy Novell

Nastavení heslo pro Novell

Klienta lze také stáhnout z webu firmy Novell. Vyberte Novell Client a požadovaný operační systém. V případě studentů je nutno zadat felis místo felnet a kontext student.feld.cvut.cz místo feld.cvut.cz.


Windows 8/Windows 7/Vista

Instalace

Postup instalace je uveden pro klienta verze Novell Client 2 SP1 umístěného v adresáři Login/Clients/2008_Vista_7 na FELNETu. U jiných verzí je to obdobné. Pokud nechcete nastavovat parametry ručně, spusťte instalaci příkazem felnet.cmd.

Postupně zvolte:
 • Use Windows language installation
 • I Accept the Novell licence agreement
 • Express Installation
 • Instalovat
 • Reboot

Po restartování počítače zvolte Computer Only Logon. Postupně zvolte Centrum síťových připojení a sdílení, Změnit nastavení adaptéru, Vlastnosti, Novell Client for Windows, Vlastnosti.

Nastavení součástí sítě

Novell Client for Windows

 • Na kartě System Login Profiles zvolte položku Default a klepněte na tlačítko Properties. Nastavte položku Preferred server na felnet.feld.cvut.czPreferred tree na cvut. Dále napište do položky Tree text cvut, do položky Name context text feld.cvut.cz a klepněte na tlačítko Add.
 • Na kartě System Login Profiles napište název profilu a klepněte na tlačítko Add.
  Na kartě eDirectory vyplňte Tree na cvut, Context na feld.cvut.cz a Server na felnet.feld.cvut.cz. Na kartách 802.1x a NMAS zrušte zaškrtnutí Enable Tab.
 • Na kartě Advanced Login nastavte položku NMAS authentication na Off. Pokud se chcete do Windows přihlašovat pomocí standartního způsobu, nastavte položku Novell Logon na Off.
 • Na kartě Advanced Settings nastavte položku Signature Level na 2.

Pro správnou funkci klienta je nezbytné nutné mít na firewallu (libovolném) povolen odchozí TCP port 524 resp. že tento nesmí být firewallem blokován.


Windows XP/2000

Instalace

Postup instalace je uveden pro klienta verze 4.91 SP5 umístěného v adresáři Login/Clients/WinNT na FELNETu. U jiných verzí je to obdobné. Pokud nechcete nastavovat parametry ručně, spusťte instalaci příkazem felnet.cmd.

Postupně zvolte:
 • Custom Installation
 • Novell Client for Windows
 • Novell Modular Authentication Services (NMAS)
 • IP only
 • NDS

Nastavení součástí sítě

Novell Client for Windows

 • Na kartě Client nastavte položku Preferred server na felnet.feld.cvut.czPreferred tree na cvut. Dále napište do položky Tree text cvut, do položky Name context text feld.cvut.cz a klepněte na tlačítko Add.
 • Na kartě Location Profiles zvolte položku Default a klepněte na tlačítko Properties. Poté znovu na Properties.
  Na kartě NDS vyplňte Tree na cvut, Context na feld.cvut.cz a Server na felnet.feld.cvut.cz. Na kartách Dial-up a NMAS zrušte zaškrtnutí Enable Tab.
 • Na kartě Advanced Login nastavte položku NMAS authentication na Off.
 • Na kartě Advanced Settings nastavte položku Signature Level na 2 a položku Server Cache Timeout na 0.

Windows 98

Instalace

Postup instalace je uveden pro klienta verze 3.40 umístěného v adresáři Login/Clients/Win9x na FELNETu. U jiných verzí je to obdobné.

Postupně zvolte:
 • Custom
 • IP only
 • NDS
 • Zrušte zaškrtnutí všech doplňkových voleb

Nastavení součástí sítě

Novell NetWare Client

 • Na kartě Client nastavte položku Preferred server na felnet.feld.cvut.cz, Preferred tree na cvut a Name Context na feld.cvut.cz.
 • Na kartě Location Profiles zvolte položku Default a klepněte na tlačítko Properties. Poté znovu na Properties.
  Na kartě NDS vyplňte Tree na cvut, Context na feld.cvut.cz a Server na felnet.feld.cvut.cz. Na kartách Dial-up a NMAS zrušte zaškrtnutí Enable Tab.
 • Na kartě Advanced Login zrušte zatržení položky NMAS authentication.
 • Na kartě Advanced Settings nastavte položku Read Only Compability na On a Signature Level na 2.
 • Na kartě Advanced Menu Settings nastavte položku Cancel Desktop Login na On.
 • Na kartě Protocol Preferences nastavte položku Protocol order na IP a protokol IP dostaňte na první místo tlačítkem Up.

Přístup přes SFTP

Doporučujeme program WinSCP.

Host name (Hostitel): ftp.feld.cvut.cz
File protocol (Protokol): SFTP

Pro aktivaci plné podpory českých znaků je potřeba ve vlastnostech spojení nastavit:
Zaškrtnout položku Advanced options (Pokročilé volby), poté nastavit Environment/UTF-8 encoding for filenames = On (Prostředí/Kódování UTF-8 pro názvy souborů = Zap).

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek