Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Živé přenosy a streaming

Zajišťujeme snímání, záznam i přenos živého obrazu a zvuku do Internetu. Poskytujeme také konzultace a podporu při pořádání speciálních přenosů a realizaci nestandardních scénářů na seminářích, přednáškách, nebo při výuce. Služby zajišťujeme ve spolupráci se sdružením CESNET s využitím E-infrastruktury - Prostředí pro spolupráci.

Požadavky na zajištění těchto služeb zadávejte prostřednictvím Helpdesku ČVUT, nebo zasílejte na adresu Oddělení didaktické techniky odt@fel.cvut.cz.

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek