Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Webhosting

Webhosting je určen pouze pro akademicky zaměřené domény z prostoru CVUT.CZ. Provoz ostatních domén musí být schválen sdružením CESNET.

Webhosting využívá nástroje ISPConfig a slouží uživatelům k vytváření a správě vlastních webových portálů. Pomocí webového rozhraní můžete spravovat webový, databázový a FTP server. Lze  provozovat vlastní PHP/Perl/Python/Ruby skripty, vytvářet databáze (MySQL) a editovat je pomocí integrovaného nástroje phpMyAdmin. K dispozici je i plánování úloh CRON, statistika domén a množství předem připravených aplikací.

 

Vše si můžete zařídit sami bez nutnosti kontaktovat správce služby Webhosting

Pokud chcete založit a provozovat například doménu mojedomena.fel.cvut.cz, musíte si pomocí níže uvedeného návodu založit doménu mojedomena.fel.cvut.cz  pomocí nástroje ISPconfig a následně zažádat správce DNS o založení a přesměrování DNS  záznamu mojedomena.fel.cvut.cz.  Pokud budete chtít rozšířit kapacitu úložného prostou, množství účtů, aplikací nebo databází, musíte kontaktovat správce služby.

DNS záznam

Předpokladem k provozování vlastních stránek je možnost editace DNS záznamu. V případě záznamu v doméně fel.cvut.cz (případně feld.cvut.cz) se obracejte s žádostí pomocí Helpdesku na SVTI. V případě mimofakultní domény je nutné editaci zónového DNS udělat na stránkách registrátora a zároveň postupovat podle pravidel používání doménových jmen na FEL . Tento záznam potom pomocí aliasu CNAME přesměrujete na glumhosting.feld.cvut.cz, například www.mojedomana.cz CNAME glumhosting.fel.cvut.cz.

Přihlášení do ISPConfig

Rozhraní pro správu je k dispozici na adrese https://glumhosting.feld.cvut.cz:8080/index.php . Přihlašovací údaje lze nastavit na webovém rozhraní Central v menu Webhosting.

Přidání webové stránky

V horním menu zvolte položku Stránky. V levém menu vyberte Webstránky a klikněte na Přidat webstránku. Do pole Doména vepište název domény, pro kterou chcete vytvořit stránky. Můžete zadat doménu 2. řádu (zde např. mojedomena.cz) nebo požadujete-li samostatný obsah pro doménu 3. řádu, můžete zadat také např. www.mojedomena.cz. Máte k dispozici spoustu voleb, například zda chcete povolit na stránkách HTTPS protokol, skriptovací jazyk PHP, vlastní chybové stránky a další.

Důležité je pole Automatická subdoména.

  • none - takto vytvořený webový prostor bude dostupný jen pro zadání názvu domény tak, jak byl uveden v poli Doména (zde např. mojedomena.cz).
  • www - takto vytvořený webový prostor bude dostupný pro zadanou doménu a pro subdoménu www. (zde např. mojedomena.cz a www.mojedomena.cz)
  • *. - takto vytvořený webový prostor bude dostupný pro zadanou doménu a všechny subdomény (zde např. cokoliv.mojedomena.cz).

Platí, že konkrétnější název má přednost. Vytvoříte-li tedy stránky pro doménu mojedomena.cz a zahrnete veškeré subdomény (volba .*), dojde přidáním webového prostoru pro petr.mojedomena.cz k zobrazení tohoto samostatného obsahu.

Přidání MySQL databáze

V horním menu zvolte položku Stránky. V levém menu vyberte Databáze a klikněte na Přidat databázi. Vyplňte název databáze, uživatelské jméno pro přístup k této databázi a odpovídající heslo. Nezapomeňte, že název databáze a uživatelské jméno je doplněno prefixem a nebude uloženo pouze ve tvaru, který zapíšete do pole Vy. Zde se jedná o prefix c1, který bude doplněn před Vámi zapsaný název databáze a uživatelské jméno. Nezapomeňte zvolit dostatečně silné heslo. Požadavek potvrdíte kliknutím na Uložit. Databáze se vytvoří zhruba během jedné minuty. Poté se můžete se zvoleným uživatelským jménem přihlásit do administrace databáze phpMyAdmin.

Přidání FTP účtu

V horním menu zvolte položku Stránky. V levém menu vyberte FTP uživatelé a klikněte na Přidat FTP uživatele. V položce Webstránka zvolte požadovanou doménu. Do pole Uživatelské jméno zadejte název uživatele. Pamatujte, že název uživatele nebude tvořen pouze Vámi vepsaným jménem, ale také prefixem, který je uveden před políčkem pro jméno účtu. Nezapomeňte použít dostatečně silné heslo. Po zhruba asi minutě dojde k vytvoření FTP účtu a můžete se k němu přihlásit. Doporučujeme použít klienta FileZilla, který je dostupný v českém jazyce pod operační systém Windows i Linux. Jako hostitele zadejte IP adresu glumhosting.fel.cvut.cz. Vyplňte uživatelské jméno a odpovídající heslo existujícího FTP účtu a klikněte na Spojit. Pokud používáte jiného FTP klienta a nedaří se Vám spojení, překontrolujte správný tvar uživatelského jména a hesla a také zda Váš klient používá pasivní FTP režim.

Certifikát

Pokud vyžadujete HTTPS zabezpečení, je potřeba v menu označit volbu [SSL].  K dispozici  máte následně volbu [Let's Encrypt SSL] a nebo v záložce SSL si můžete vložit vlastní certifikát.  Pokud zvolíte možnost vlastního certifikátu, je potřeba  po vložení SSL klíče, certifikátu a bundle zvolit  SSL akci  [Uložit certifikát] a teprve následně dát [Uložit].  I když je cerifikát Let's Encrypt  automaticky obratem vystaven a  aktivován, doporučujeme u akademických domén používat certifikát TCS zprostředkovaný sdružením CESNET.

 

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek