Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Fakultní datové úložiště FAPP

SVTI provozuje systém datového úložiště pro potřeby pracovišť a výzkumných týmů elektrotechnické fakulty. Úložiště může být využíváno zaměstnanci a studenty FEL prostřednictvím navazujících služeb jako jsou domovské adresáře nebo sdílené složky přidělené jednotlivým pracovištím nebo týmům k účelům zálohování a sdílení dat.

Využití diskového je možné po uzavření dohody mezi katedrou nebo týmem o poskytnutí datového prostoru. Technická realizace je provedena ve spolupráci se správcem příslušné katedry.

Typy poskytovaných služeb:

  • V rámci Active Direcotry lze ukládat data na server KNSPACE jako na síťový disk ve Windows protokolem CIFS. Pro potřeby katedry je vytvořen sdílený adresář K131xx, který je spravován skupinou lokálních správců katedry. Přidělování práv k podadresářům je v také v jejich kompetenci. Přístup z pracovních stanic je v doméně transparentní (uživatel přihlášen Heslem ČVUT). Na pracovní stanici mimo doménu je nutní pro připojení zadat ručně uživatelské jméno a heslo ČVUT.
  • Dedikovaný virtuální storage (SVM) na samostatné IP adrese s vlastní správou, který může/nemusí být součástí Active Directory (uživatelé centrálně/odděleně). Tímto způsobem lze provozovat službu CIFS, NFS nebo iSCSI.
  • Souborový systém exportovaný protokolem NFSv4 pro hromadné zálohování dat z pracovních stanic a serverů.

O zřízení služby můžete požádat prostřednictvím Helpdesku ČVUT. 
Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek