Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Počítačové studovny ve správě OVT SVTI

Oddělení výpočetní techniky SVTI zajišťuje provoz v počítačových studovnách s volným přístupem č. 404 a údržbu učeben č. 402, 405 a 412, ve kterých probíhá rozvrhovaná výuka.

Provozní doba studovny T2:A4-404 s volným přístupem

V období od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 bude studovna uzavřena.

Pondělí - čtvrtek 8:30 - 18:30
Pátek 8:30 - 17:00

Při obsazení méně než 5 uživateli může být provoz studoven ukončen dříve.

Přístup do studoven a způsob jejich využití stanovuje Provozní řád počítačových studoven.

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek