Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Stručně o SVTI

Středisko výpočetní techniky a informatiky je účelovým zařízením fakulty. Zajišťuje informační a technickou podporu výuky, vědecké a výzkumné činnosti a managementu fakulty.

Oblasti služeb SVTI:

  • Výpočetní technika - výstavba a provoz fakultní počítačové sítě a s ní souvisejících služeb, technická podpora děkanátu, provoz fakultních počítačových učeben.
  • Tiskové služby - práce v oblasti DTP, velkoformátový tisk.
  • Didaktická technika - vybavení, provoz a údržba audiovizuální techniky ve fakultních učebnách, fotografické práce.
  • Spisovna (archiv) FEL - ukládání, třídění a vyřazování dokumentů dle spisového a skartačního řádu.

 

Vedení

Vedoucí: Ing. Martin Samek samekma1@fel.cvut.cz
Zástupce vedoucího: Ing. Michal Dočkal dockal@fel.cvut.cz
Tajemník: Ing. Stanislav Roškot roskot@fel.cvut.cz

 

Zaměstnanci

 

Adresa

Adresa: Technická 2, 160 00 Praha 6
Tel.: (+420) 22435 3919, (+420) 22435 2858
E-mail: svti@fel.cvut.cz Tento e-mail neslouží k poskytování podpory, pro podporu použijte helpdesk@fel.cvut.cz.

 

Projekty a spolupráce

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek