Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Služby

Student

Váš účet a zabezpečení IT

 • Heslo ČVUT a Heslo FEL Uživatelské jméno je Váš unikátní identifikátor v počítačové síti, pro přístup potřebujete vědět patřičné heslo. Znalost tohoto hesla umožňuje libovolnému člověku vystupovat Vaším jménem, proto je nikdy nikomu nesdělujte!
 • Průkaz ČVUT Průkaz ČVUT pro studenty a zaměstnance umožňuje mj. vstup do budovy, přístup do studoven a použití samoobslužného tisku a kopírování.
 • Pravidla a podmínky Tak jako všechny služby, i ty naše mají pravidla a podmínky, která je třeba dodržovat.

E-mail, telefonování a spolupráce

 • Fakultní e-mail Každému studentovi a zaměstnanci je zřízena adresa elektronické pošty v doméně fel.cvut.cz; povinností všech je sledovat zprávy zasílané na tuto úředně stanovenou adresu a v rámci ČVUT komunikovat výhradně z této adresy.
 • Posílání velkých souborů V případě, že potřebujete někomu zaslat nebo s více uživateli sdílet velké soubory (až 500 GB), tak můžete využít souborové služby FileSender, kterou provozuje sdružení CESNET.
 • Elektronická pošta pro absolventy Studenti, kteří úspěšně dokončí studium na FEL (v libovolné formě), mohou po dobu max. tří let využívat fakultní e-mailovou adresu pro příchozí poštu (přesměrování příchozí pošty).
 • Google Apps Pokud chcete vytvářet, sdílet a uchovávat své dokumenty a spolupracovat na nich s ostatními, můžete použít Google Apps for Education.
 • Microsoft Office 365 Pokud chcete vytvářet, sdílet a uchovávat své dokumenty a spolupracovat na nich s ostatními, můžete použít Microsoft Office 365.

Nápověda, podpora, zásady

 • Helpdesk ČVUT Nefunguje KOS, FIS, FES, V3S nebo jiné celouniverzitní systémy? Nesvítí někde světlo, teče voda, projektor svítí slabě, nefunguje pošta? Nahlaste to přes Helpdesk ČVUT.
 • Pravidla a podmínky Tak jako všechny služby, i ty naše mají pravidla a podmínky, která je třeba dodržovat.

Zařízení, aplikace, sítě a tisk

 • Bezdrátová síť (wifi) Ve všech budovách a areálech ČVUT, ale také na celé řadě míst v republice i ve světě, je dostupné bezdrátové připojení k internetu v rámci sítě Eduroam.
 • Tisk a kopírování Samoobslužný systém pro kopírování a tisk je všem dostupný pomocí bezhotovostních plateb pomocí Průkazu ČVUT.
 • Software a multilicence Máte přístup k mnohým licencím a multilicencím buď v rámci FEL nebo ČVUT.
 • VPN Pomocí VPN se mohou uživatelé přihlásit do univerzitní sítě například z domova, počítač se pak chová tak, jako by byl připojen přímo v univerzitní síti.
 • Active Directory Pro ověřování uživatelů a řízení přístupu se používá celouniverzitní Active Directory.
 • Fakultní datové úložiště FAPP Pro potřeby pracovišť a výzkumných týmů provozujeme systém datového úložiště.

Podpora pro výuku a vědu

 • Studijní systém - KOS Webová aplikace, která slouží k podpoře studijních agend na ČVUT v Praze. Jsou v ní realizovány všechny úkony spojené se studiem od přijetí na univerzitu, zaznamenávání studijních výsledků, až po ukončení studia státní závěrečnou zkouškou.
 • Studijní materály - Moodle, CourseWare Pro ukládání studijních materiálů se používají dva systémy - fakultní Moodle a CourseWare.
 • Akademický portál Informace o studiu na jednom místě - interaktivní rozvrh, přehled nad termíny testů, úloh a událostí, praktické notifikace, chytré vyhledávání.
 • Počítačové studovny Počítačové studovny jsou určeny pro studenty FEL pro plnění studijních povinností. Některé jsou rozvrhovány, jiné mají volný přístup.
 • Knihovny Poskytuje knihovnické a informační zabezpečení studia, vědecké, výzkumné, tvůrčí a umělecké činnosti univerzity. Ústřední knihovna ČVUT je celouniverzitním pracovištěm.
 • Procesní portál Procesní portál je informační systém, který primárně zprostředkovává informace o procesech formou přehledných diagramů. Přináší řadu přínosů a možných využití, které celkově přispívají k plynulejšímu, jasnějšímu a efektivnějšímu fungování.
 • Šablony pro závěrečné práce v LaTeXu Šablony pro závěrečné práce v LaTeXu, neváhejte šablony vyzkoušet a poslat zpětnou vazbu.

Zaměstnanec

Váš účet a zabezpečení IT

 • Heslo ČVUT a Heslo FEL Uživatelské jméno je Váš unikátní identifikátor v počítačové síti, pro přístup potřebujete vědět patřičné heslo. Znalost tohoto hesla umožňuje libovolnému člověku vystupovat Vaším jménem, proto je nikdy nikomu nesdělujte!
 • Průkaz ČVUT Průkaz ČVUT pro studenty a zaměstnance umožňuje mj. vstup do budovy, přístup do studoven a použití samoobslužného tisku a kopírování.
 • Pravidla a podmínky Tak jako všechny služby, i ty naše mají pravidla a podmínky, která je třeba dodržovat.

E-mail, telefonování a spolupráce

 • Fakultní e-mail Každému studentovi a zaměstnanci je zřízena adresa elektronické pošty v doméně fel.cvut.cz; povinností všech je sledovat zprávy zasílané na tuto úředně stanovenou adresu a v rámci ČVUT komunikovat výhradně z této adresy.
 • Dokumentové úložiště Alfresco Tento systém slouží zejména k ukládání dokumentů a dalších dat v rámci fakulty.
 • Posílání velkých souborů V případě, že potřebujete někomu zaslat nebo s více uživateli sdílet velké soubory (až 500 GB), tak můžete využít souborové služby FileSender, kterou provozuje sdružení CESNET.
 • Google Apps Pokud chcete vytvářet, sdílet a uchovávat své dokumenty a spolupracovat na nich s ostatními, můžete použít Google Apps for Education.
 • Microsoft Office 365 Pokud chcete vytvářet, sdílet a uchovávat své dokumenty a spolupracovat na nich s ostatními, můžete použít Microsoft Office 365.
 • Videokonference Zajišťujeme videokonference, webkonference a podporu ke speciálním scénářům pro pořádání jednání, schůzí a seminářů se vzdálenými účastníky.
 • Telefonní linky a mobilní telefony

Nápověda, podpora, zásady

 • Helpdesk ČVUT Nefunguje KOS, FIS, FES, V3S nebo jiné celouniverzitní systémy? Nesvítí někde světlo, teče voda, projektor svítí slabě, nefunguje pošta? Nahlaste to přes Helpdesk ČVUT.
 • Pravidla a podmínky Tak jako všechny služby, i ty naše mají pravidla a podmínky, která je třeba dodržovat.

Zařízení, aplikace, sítě a tisk

 • Bezdrátová síť (wifi) Ve všech budovách a areálech ČVUT, ale také na celé řadě míst v republice i ve světě, je dostupné bezdrátové připojení k internetu v rámci sítě Eduroam.
 • Tisk a kopírování Samoobslužný systém pro kopírování a tisk je všem dostupný pomocí bezhotovostních plateb pomocí Průkazu ČVUT.
 • Software a multilicence Máte přístup k mnohým licencím a multilicencím buď v rámci FEL nebo ČVUT.
 • VPN Pomocí VPN se mohou uživatelé přihlásit do univerzitní sítě například z domova, počítač se pak chová tak, jako by byl připojen přímo v univerzitní síti.
 • Active Directory Pro ověřování uživatelů a řízení přístupu se používá celouniverzitní Active Directory.
 • DTP studio - tiskové služby DTP studio (tiskové oddělení) zajišťuje tisk, grafický návrh a zpracování tiskových a elektronických materiálů. Tisk provádí vlastními prostředky nebo prostřednictvím komerční provozovny.
 • Fotografické služby
 • Živé přenosy a streaming Zajišťujeme snímání, záznam i přenos živého obrazu a zvuku do Internetu. Poskytujeme také konzultace a podporu při pořádání speciálních přenosů a realizaci nestandardních scénářů na seminářích, přednáškách, nebo při výuce.
 • Fakultní datové úložiště FAPP Pro potřeby pracovišť a výzkumných týmů provozujeme systém datového úložiště.
 • Podpora pro děkanát

Podpora pro výuku a vědu

 • Studijní systém - KOS Webová aplikace, která slouží k podpoře studijních agend na ČVUT v Praze. Jsou v ní realizovány všechny úkony spojené se studiem od přijetí na univerzitu, zaznamenávání studijních výsledků, až po ukončení studia státní závěrečnou zkouškou.
 • Studijní materály - Moodle, CourseWare Pro ukládání studijních materiálů se používají dva systémy - fakultní Moodle a CourseWare.
 • Akademický portál Informace o studiu na jednom místě - interaktivní rozvrh, přehled nad termíny testů, úloh a událostí, praktické notifikace, chytré vyhledávání.
 • Počítačové studovny Počítačové studovny jsou určeny pro studenty FEL pro plnění studijních povinností. Některé jsou rozvrhovány, jiné mají volný přístup.
 • Knihovny Poskytuje knihovnické a informační zabezpečení studia, vědecké, výzkumné, tvůrčí a umělecké činnosti univerzity. Ústřední knihovna ČVUT je celouniverzitním pracovištěm.
 • Procesní portál Procesní portál je informační systém, který primárně zprostředkovává informace o procesech formou přehledných diagramů. Přináší řadu přínosů a možných využití, které celkově přispívají k plynulejšímu, jasnějšímu a efektivnějšímu fungování.
 • Aplikace pro pedagogy a rozvrháře Mohly by vám pomoci v některých pravidelných úkonech týkajících se pedagogické agendy.
 • Hodnocení pracovníků Aplikace je určená pro pravidelné roční hodnocení akademických a vědeckých pracovníků. Hodnocení provádí pouze zaměstnanci na hlavní pracovní poměr.
 • Pedagogický výkon
 • Technika v učebnách a její použití Přehled technického a AV vybavení fakultních rozvrhovaných učeben a návody na obsluhu.
 • Technická podpora výuky a akcí Přehled možností technické podpory pro výuku nebo pokud pořádáte nějakou akci.

Vývoj a webové služby

 • Virtualizace Nabízíme zřízení a provoz virtuálních serverů na vlastní virtualizační infrastruktuře, i konzultace při využití externích cloudových řešení.
 • Webhosting Nabízíme zřízení a provoz prostoru pro webové stránky na serveru s pravidelně aktualizovaným prostředím.

Katederní správce

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek