Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

První heslo – pouze pro nové studenty ČVUT

Subsystém PRVNÍ HESLO umožňuje novým uživatelům - studentům získat po přihlášení jejich username (uživatelské jméno) a umožňuje nastavit Heslo ČVUT bez nutnosti osobní návštěvy ČVUT. Tento proces je možné absolvovat až po zanesení Vašeho studia pracovníkem studijního oddělení fakulty do IS ČVUT, které proběhne 0-4 dny po Vašem zápisu dle zvyklostí jednotlivých fakult.

Subsystém PRVNÍ HESLO je určen pouze pro nové studenty fakult a ústavů ČVUT a lze ho použít do 120 dnů od zápisu do studia. Pokud jste již v minulosti byli studenty ČVUT, použijte k přihlášení Vaše původní uživatelské jméno a heslo. V případě že se Vám přihlášení nepodaří, obraťte se prosím na Vydavatelství průkazů.

Pro získání prvního hesla potřebujete znát kód Vaší přihlášky a datum narození.

Pokud jste kód přihlášky zapomněli lze jej nechat zaslat znova.

Získané username a Heslo ČVUT Vám nyní umožní přístup do IS ČVUT. Ze začátku budou pro Vás nejdůležitější následující subsystémy:

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek