Středisko výpočetní techniky a informatiky

Fakulta elektrotechnická

Heslo ČVUT a Heslo FEL

Uživatelské jméno

Uživatelské jméno je Váš unikátní identifikátor v počítačové síti. Všechny Vaše centrálně spravované uživatelské účty budou zřízeny na toto jméno. Vaše adresa elektronické pošty je odvozena od Vašeho uživatelského jména.

uzivatelskejmeno@fel.cvut.cz

Heslo ČVUT

Toto heslo Vás opravňuje k některým činnostem ve fakultní počítačové síti, jako je přístup ke komponentě STUDIUM (KOS) informačního systému, inicializace a změna Hesla FEL (viz níže) nebo přesměrování elektronické pošty. Znalost tohoto hesla umožňuje libovolnému člověku vystupovat ve fakultní počítačové síti Vaším jménem, proto je nikdy nikomu nesdělujte!

Systém ověřující Heslo ČVUT rozlišuje malá písmena od velkých ("Heslo" není stejné jako "heslo" nebo "HESLO"). Toto heslo může obsahovat libovolné tisknutelné znaky: malá a velká písmena, číslice, interpunkční znaménka i mezery.

Poznámka: Heslo ČVUT není totožné s  Heslem FEL!

 

Změnit heslo ČVUT

V případě problémů s přihlášením se obracejte na Vydavatelství průkazů ČVUT (studenti) nebo na svého katederního správce (zaměstnanci) nebo pište na adresu heslo-cvut@fel.cvut.cz.

Změna hesla po uplynutí platnosti

Další informace najdete na stránkách ČVUT.

Heslo FEL

Pro přístup k fakultním službám (např. pošta) se používá Heslo FEL. Na rozdíl od Hesla ČVUT, není Heslo FEL se vznikem uživatelského účtu automaticky přidělováno. Proto je nutné ho před prvním přihlášením nastavit. To můžete provést přes webový formulář.

Poznámka: Při nastavení Hesla FEL se zadává Heslo ČVUT, které se tímto nemění!

Výše popsaný postup použijete také v případě, že Heslo FEL zapomenete nebo Vám z nějakého důvodu přestane fungovat.

 

Změnit heslo FEL

 

Za obsah odpovídá: Ing. Martin Samek